Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2018

eyeofthesztajger
1525 188f 500
Reposted fromhagis hagis viablackheartgirl blackheartgirl
1984 3824 500
Reposted fromvesania vesania viablackheartgirl blackheartgirl
eyeofthesztajger
7606 243a
with my dear Husband by Laura Makabresku
Reposted fromlubiew0 lubiew0 viaMartwa13 Martwa13
eyeofthesztajger
5079 f8ef
Reposted fromadkagar adkagar viamentispenetralia mentispenetralia
eyeofthesztajger
znowu dziś umrę gdzieś tak 
z siedem razy 
w tym trzy razy pod rząd
— E. Mitręga
Reposted fromweightless weightless viaMartwa13 Martwa13
eyeofthesztajger
5183 9db9
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaMartwa13 Martwa13
eyeofthesztajger
1221 ba0e
eyeofthesztajger
1726 d1f7 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viablackheartgirl blackheartgirl
eyeofthesztajger
eyeofthesztajger
Skoro nie mogłam mieć Wszystkiego -
Nie dbałam o brak mniejszych Rzeczy.
— Emily Dickinson - "100 wierszy"
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaMsChocolate MsChocolate
eyeofthesztajger
2092 e415 500
<3
eyeofthesztajger
Reposted fromjasminum jasminum viablackheartgirl blackheartgirl
eyeofthesztajger
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany.
eyeofthesztajger
Tęsknota za drugim człowiekiem to najwyższy wymiar kary.
Reposted fromkrn krn viablackheartgirl blackheartgirl
eyeofthesztajger
8759 940d 500
Pamiętam, że z Wyborczej i że są to słowa Teresy Torańskiej.
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem viaMartwa13 Martwa13
eyeofthesztajger
8644 6872 500
eyeofthesztajger
eyeofthesztajger
Piękno śląskiej skrótowości...

September 22 2018

3193 f873 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viainsanedreamer insanedreamer
eyeofthesztajger
6117 1a82 500
N_ights
Reposted fromPoranny Poranny viaszmaragdowykot szmaragdowykot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl